ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

Founder and Director of ExIm EnglishExim English là một bộ phận của ExIm Partners, LLC, một công ty tư vấn Bắc Mỹ chuyên về bán hàng xuất khẩu , phân phối và triển khai các chiến lược phát triển, chuyến đi của đoàn đại biểu thương mại quốc tế và tài chính giao dịch tiền tệ yếu. Có mặt trên mặt trận kinh doanh ở 60 quốc gia trên 5 châu lục, chúng tôi ngầm hiểu thông tin liên lạc chính xác là một nhu cầu khi tiến hành thương mại xuyên quốc gia, đặc biệt ở cấp điều hành và chuyên nghiệp cao nhất.

 

Exim English được hình thành như một dịch vụ của Exim Partners để dạy kèm những nhà điều hành kinh doanh cấp cao, chuyên gia và cán bộ công chức cấp cao, với nhiệm vụ truyền đạt cho họ cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh có thẩm quyền và nền tảng vững chắc, ứng với vị trí của họ trong kinh doanh, công nghiệp, chính phủ, và cho những người trong những ngành nghề chuyên môn được đánh giá cao như khoa học, y học, và kỹ thuật.

 

Chúng tôi chuyên về dạy kèm một-với-một, giảng dạy trong lớp và những khóa đào tạo chuyên sâu hai tuần "trại huấn luyện". Chúng tôi thiết lập những cơ sở lớp học được trang bị tốt trong trụ sở công ty và / hoặc văn phòng quốc tế của bạn cho việc học của các nhà quản lý điều hành của bạn và nhân viên chủ chốt, hoặc một lựa chọn khác là sắp xếp để gia sư tại nhà của bạn.

 

English, the global language

Chúng tôi sẽ thảo luận mục tiêu cá nhân của bạn và công ty khi học tiếng Anh thương mại, đánh giá trình độ tiếng Anh thương mại và chuyên nghiệp hiện tại của bạn và/ hoặc quản lý điều hành cấp cao của bạn vì nó liên quan tới việc kinh doanh, ngành công nghiệp của bạn, số lượng và cấp độ nhân sự được giáo dục tiếng Anh trình độ cao mà bạn cần và mục tiêu cuối cùng của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ kiến nghị chính thức những chương trình giảng dạy cần thiết, độ dài và tần số các buổi học, địa điểm thích hợp, và số tiền đầu tư cần thiết để đạt được những mục tiêu cá nhân, doanh nghiệp hoặc chuyên nghiệp mà bạn đã đề ra.

 

Đoàn thể nhỏ, nhưng ưu việt của chúng tôi bao gồm các cựu viên chức và giám đốc cấp hội đồng quản trị của doanh nghiệp, những nhà giáo dục và chuyên gia ưu việt, tất cả đều có trình độ tiếng Anh hoàn hảo. Chúng tôi có trình độ đại học, nhiều người trong chúng có nhiều bằng cấp bao gồm cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Mỗi một trong những giảng viên điều hành của chúng tôi đều giữ chứng chỉ TEFL / TESOL (Giảng dạy tiếng Anh như một Ngoại ngữ hoặc Giảng dạy tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ khác) và hầu hết đều được chứng nhận trong việc giảng dạy tiếng Anh thương mại và/ hoặc tiếng Anh cho mục đích đặc biệt (ESP).