ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

Cảm ơn sự quan tâm của bạn với ExIm English và chương trình gia sư và giáo dục tiếng Anh tốt nhất dành cho những nhà quản lý cấp cao, chuyên gia chuyên ngành và nhà ngoại giao khắp mọi nơi.

Vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và thể hiện sự quan tâm của bạn với công ty chúng tôi, dù là yêu cầu thông tin chung về công ty, thông tin về các dịch vụ giáo dục và gia sư của ExIm English ở nước bạn, hay thông tin cụ thể về những cơ hội gia sư và dạy học cấp cao trên toàn thế giới.

Liên hệ với chúng tôi:

Điên thoại:
Fax:
+1.727.210.7551
+1.480.393.5402
Văn phòng: Seattle, Washington USA
Clearwater, Florida USA

* nhập thông tin bắt buộc