ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

ExIm Professional Diplomat EnglishTrong một thế giới có tới hơn một phần ba (35.7%) của 7.116 tỉ người nói tiếng Anh như tiếng bản địa, rõ ràng là đối với bất kỳ chính phủ nào, sử dụng tiếng Anh trong quan hệ quốc tế rất quan trọng cho lợi ích chủ quyền của họ. Những nhà ngoại giao chuyên nghiệp của đất nước bạn được giao nhiệm vụ quảng bá những chương trình nghị sự kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường và bảo vệ Tổ quốc với việc đàm phán những điều ước quốc phòng và tài nguyên thiên nhiên. Những điều ước quốc tế ở cấp độ này thường do những nhà ngoại giao chuyên nghiệp đàm phán trước khi được thông qua bởi chính trị gia quốc gia.

 

ExIm English, một phân nhánh của ExIm Partners, LLC, được công nhận là độc nhất vô nhị trong giáo dục ngôn ngữ tiếng Anh ngoại giao. Đội ngũ chuyên gia tư vấn cao cấp của ExIm Partners đã thực hiện kinh doanh thành công ở mức thượng đỉnh tại 60 nước trên 4 châu lục. Vì tất yếu, chúng tôi đã tạo được những mối quan hệ công việc với rất nhiều bộ trưởng tài chính, thông tin truyền thông, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, quốc phòng và ngân hàng liên bang chủ quyền trên toàn thế giới trong quá trình hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp được ký kết, phê duyệt và tài trợ. Với việc làm này, chúng tôi đã tích lũy được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đàm phán thành công mặc dù sự quan liêu và bế tắc chính trị dường như không thể giải quyết được.

 

Exim English đã tạo đòn bẩy trên di sản tư vấn thành công của Exim Partners trong kinh doanh và tài chính quốc tế, và thêm vào đó, các cựu ngoại giao cấp cao cũng sở hữu chứng chỉ TEFL. Những chuyên gia độc nhất vô nhị này có thể dạy cho những phái viên và nhà đàm phán quan trọng của bạn về mức độ và chất lượng tiếng Anh ngoại giao cần thiết để đạt hiệu quả trong đàm phán mà không có sự can thiệp rườm rà của phiên dịch viên.

 

Những nhà giáo dục ngoại giao Exim English giảng dạy ngôn ngữ ngoại giao phối hợp bổ sung những kỹ thuật và chiến lược đàm phán được cung cấp bởi đội ngũ tư vấn cấp hội đồng quản trị của Exim Partners. Đại diện chủ chốt của bạn sẽ thu được kỹ năng tiếng Anh cần thiết để có hiệu quả, và trong quá trình đó, được huấn luyện thêm về chiến lược và chiến lược phản công, quy trình và phương pháp mà chỉ có những cựu ngoại giao cấp cao có kinh nghiệm mới có thể truyền đạt một cách thông thạo.