ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

Maraming salamat para sa iyong interes sa ExIm English at sa pinakamagaling na pagtuturo ng Ingles at mga programang pang-edukasyon para sa mga ehekutibong may mga nakatataas na tungkulin, mga dalubhasang propesyonal at mga diplomatiko na makukuha kahit saan man.

Pakiusap lang po ay punuin ang form sa ibaba at ilarawan ang iyong interes sa aming kumpanya, kung ito man ay pangkalahatang pagtatanong tungkol sa aming kumpanya, impormasyon hinggil sa pang-edukasyon at mga pribadong serbisyo ng pagtuturo na inaalok ng ExIm English sa iyong bansa, o mga detalye sa mataas na antas na pagtuturo at mga pagkakataon sa pagtuturo sa buong mundo.

Paano kami maaabot:

Sa pamamagitan ng telepono
O Fax
+1.727.210.7551
+1.480.393.5402
Mga tanggapan: Seattle, Washington USA
Clearwater, Florida USA

* ipinapahiwatig ang isang kinakailangang patlang