ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

Scientist, physician, engineer, economist, geochemist, physicist, biologist,Maging ika’y isang siyentipiko, doktor, inhinyero, arkitekto, ekonomista, geochemist, pisisista, byologo o kahit na isang kandidato sa pagdodoktor, ang pakikipagusap kasama ng mga kaparehas na propesyonal galing sa ibang mga bansa ay isang pangangailangan para sa pagtatagumpay sa isang proyekto o sa iyong tungkulin bilang propesyonal. At tulad ng mga nadiskubre ng mga ehekutibong may mga nakatataas na tungkulin, ikaw, malamang, ay may makabuluhang kalamangan sa iyong mga propesyonal na hangarin kung ikaw ay may kabatiran sa wikang Ingles sa loob ng iyong espesyalidad.

 

Depende sa iyong propesyon at ang posisyon na iyong nais na matamo sa loob ng iyong espesyalidad, maaaring kailanganin mo na maging nasa upper intermediate na antas o mas mataas na antas ng kasanayan sa wikang Ingles, at maging sanay sa at pamilyar sa tiyak na mga teknikal na mga tuntunin sa Ingles, kawikaan at acronyms na karaniwan sa at nangungunang kalamangan sa iyong propesyon. International professional, scientist, physician, architect, economist, chemist, physicist, biologist, doctoral candidate Ang isang tagapagturo ng Ingles na isang guro sa kanyang propesyon malamang ay makukuha ang ibig mong sabihin base sa iyong pangkasalukuyang antas ng Ingles hanggang sa B2 o C1 na antas, ngunit magiging kulang ang kakayanan niyang magturo, o maintindihan man lang, ang mga teknikal na mga terminolohiya para sa iyong partikular na propesyon. Ang isang propesyonal galing sa iyong larangan ng gawain na nagsasalita ng Ingles ay maaaring may kaalaman sa mga teknikal na terminolohiya at konsepto ng iyong propesyon sa Ingles ngunit maaaring di nila alam kung paano ituturo ang wikang Ingles sa abot ng kanilang abilidad o nang tama.

 

Upang dalhin ka mula kung saan ka ngayon sa iyong abilidad sa wikang Ingles patungo sa kung saan mo kailangan bilang isang propesyonal, kailangan mong maging isang tagapagturo ng wikang Ingles na kapwa may patunay sa pagtuturo ng Ingles sa mga mananalita ng banyagang mga wika (TEFL/TESOL) at naging kagawad na propesyonal sa iyong larangan. Ang iyong pribadong guro o tagapagturo ay magiging tapat sa pagtitiyak na ang iyong pangkalahatang edukason sa Ingles ay hindi lamang isang tagumpay ngunit pati na ang iyong propesyonal na bokabularyo sa Ingles ay magiging sagana sa terminolohiya ng iyong napiling bokasyon.

 

Depende sa iyong pangkasalukuyang antas ng Ingles, ang iyong mga propesyonal na mga layunin at iyong talaorasan para sa pagkamit ng mga kailangang kaalaman at karanasan sa wikang Ingles, ang iyong ExIm English TEFL Certified Instructor ay magpapasadya ng kurikulum at palatuntunan ng pagtuturo para matugunan ang iyong pangunahin at pangmatagalan na mga pangangailangan. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa ekspertong pagsusuri ng iyong Ingles at para sa isang personal na pakikipanayam.