ExIm English, English Language Education Programs for Corporations, Business Executives, and Professionals

International agreement, doing business overseas through speaking EnglishAng mga ehekutibong may mga nakatataas na tungkulin galing sa mga bansang hindi nagsasalita ng Ingles na may mga negosyong nangangasiwa sa pandaigdigang kalakalan ay napagtatanto na ang mahusay na paguunawa sa wikang Ingles ay isang importanteng kapakinabangan sa panahong ito ng pandaigdigang pinansya, offshore manufacturing, multinational na pamamahala sa supply chain, kalakal-panluwas ng mga local na produkto, pagpili at pamamahala ng mga banyagang tagapamahagi atbp. Ang mga pangkalahatang tagapangasiwa at iba pang mga pangunahing ehekutibo tulad ng mga pangunahing opisyales sa operasyon, mga pangunahing opisyales pampinansyal at mga nakakataas na pinuno ng mga departamento na nangangasiwa ng mga pandaigdigang negosasyong pangstratehiya, pagbebenta, kalakal, pamumuhunan, batas at pananaliksik at pag-unlad ay napagtatanto na ang matatag na pagunawa ng wikang Ingles ay isang pangunahin, madalas ay hindi maiiwasang, kalamangan sa pangangalakal sa labas ng kanilang pambansang baybayin.

 

Ang wikang Ingles na talaga ang naging wika ng pandaigdigang kalakalan at diplomasya sa nakalipas na dalawang daang taon at sa kabila ng pagbuo ng EU kamakailan lamang at ang pag-akyat ng Tsina bilang isa sa mga makapangyarihang bansa sa pandaigdigang ekonomiya, ang wikang Ingles, na ang sariling wika ng 2.5 bilyong tao (37% ng populasyon ng mundo sa kasalukuyan), ay patuloy na ipinapahayag ang pwesto nito bilang pinakamatatag at pinakamakapangyarihang wika ng pandaigdigang kalakalan, pananalapi, agham at diplomasya.

 

Sa mataas na antas ng pandaigdigang komunikasyon – maging ang paksa ay pangkalakal, teknikal o pampulitika ang uri – ang isang tagapagsalin, madalas, ay nagiging pangangailangan, kahit na ang pangangailangang ito ay nakakapahirap lamang. Bilang punto ng katotohanan, ang mga tagapagsalin ay mga “third wheels” talaga at madali maging sagabal imbis na maging mahalagang bagay sa maliit, madalas ay isa-sa-isang mga strategic na mga pagpupulong at pagaareglo. Kahit sinong naging sangkot palagi sa mataas na antas na negosasyon na nangyayari paminsan-minsan, at sa kanilang panghihilakbot, matutuklasang ang kanilang tagapagsalin, imbes na sinasalin kung ano ang nasabi sa diwa at layunin, ay pinupuna ka o ang iyong katapat at sa halip ay pinapasukan nila ng kanilang pagpapanggap, punto, kapinsalaan at/o mga opinion, na mayroong posibilidad na o nagresulta sa mamahaling pagkakamali sa komunikasyon o di pagkakaintindihan o mas malala pang sitwasyon.

 

Informal business negotiationsIyon ang madalas na kasagutan, isa-sa-isang pagpupulong – wala ang pagdalo ng tagapagsalin at mga corporate lieutenants – ang gumagawa ng pagpupulong ng mga isipan at ang mga pagkakamay na maghahantong sa tagumpay o pagkabigo ng isang usapan. At sa karamihan ng pangunahing pandaigdigang, nakakanginig sa industriyang mga panukala, ang pangunahing wika na ginamit sa mga usapang iyon ay ang wikang Ingles.

 

Makipag-ugnayan sa amin upang masimulan ang proseso ng pagkamit ng strategic na kalamangan ng ehekutibo o propesyonal na katatasan sa wikang Ingles. Tatalakayin nayin ang iyong tiyak na mga layunin, mga deadline at ang tiyak na wikang kasanayan at kasanayan sa wika na ikaw o ang mga importanteng tao sa iyong kompanya ay dapat matamo upang matugunan ang iyong mga layunin – at ang mga programa sa edukasyon sa wikang Ingles at mga estratehiya ng ExIm English na, kung gagamitin, ay magbubunga sa matagumpay na kahihinatnan. Mula sa isang simpleng tawag sa telepono o e-mail, isang bagong mundo ang maaaring mabuksan para sa iyo o sa iyong kumpanya.